09
Październik
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Każdy z nas niegdyś odejdzie. Nie da się tego ani zaprojektować ani zaplanować. Śmierć dotyczy każdego człowieka, nie ma tutaj znaczenia czy jest to rolnik, górnik lub figura realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS przypada zasiłek pogrzebowy. Naturalnie taki zasiłek przystaje się rodzinie martwego, a szczegółowo mówiąc osobie, która pokryła wydatki pogrzebu – pomoże tutaj zakład pogrzebowy. Jeśli wydatki pogrzebu pozostały pokryte przez wyżej wymienione osoby wtenczas to im zwracane są finanse wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek żałobny. Wielkość takiego zasiłku nie może przekraczać wskazanej kwoty. W wypadku, gdy koszty pogrzebu pokrywane są przez firmy, organizacje lub osoby niespokrewnione wtenczas wysokość zasiłku żałobnego jest równa poniesionym, udokumentowanym wydatkom, nie przekraczającym niemniej jednak wyznaczonej ustawowo kwoty. W przypadku niedostarczenia niebezcelowych pism niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Musimy w następstwie tego zaznajomić się z wiadomościami o tym, jakie dokumenty dostarczyć, w jakim terminie, do jakiego urzędu.

Categories: Usługi

Comments are closed.