18
Lipiec
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Pieczątki są komponowane zazwyczaj po to, by przekazywać ważne informacje połączone z prowadzoną aktywnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych towarów stanowią pieczątki nagłówkowe używane w procesie symbolizowania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczątki oraz nazwę firmy oraz dane adresowe – pieczątki warszawa. Nieraz umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres witryny internetowej oraz poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają z reguły nazwę oraz adres siedziby firmy, w wielu przypadkach też NIP oraz REGON. Tu pieczątki online są używane tylko przez osoby posiadające upoważnienia do reprezentowania firmy w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, na ogół, wszystkie informacje o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.
Biznes
Ekonomia
Pieniądze
Usługi księgowe

Categories: Biznes

Comments are closed.