05
Kwiecień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Jedną z najogromniejszych sztuk jest obraz. Co więcej, jest to niezwykle atrakcyjna oraz ogólna sztuka. Zna ją każdy. Występuje wszędzie, nawet jako filmy z drona. Nieskomplikowanie się na nią natknąć. Istnieje jednakże niezbyt. Ocenić wolno, że ponad sto lat. To najmłodsza ze sztuk. Zwie się ją X Muzą. Na kształt filmu ma wpływ dużo elementów. Z jednej kwestii jest to fotografia, z drugiej – narratologia. W samym filmie jest pluralizm typów, rodzajów, tematyk i perspektyw, jak filmy z powietrza lub filmy z lotu ptaka. Film jest w związku z tym polem dla różnorakich technik filmowych. Różnorodne obrazy komplikują analizy oraz funkcjonowanie tego zbioru. Pomimo krótkiego żywota film cechuje się niezmiernie bogatą historią. Narodziny filmu w XIX wieku przypadły też na ciekawy okres w kulturze. Rozkwit oraz rozwój fotografii wpływały na X Muzę i towarzyszyły jej. Przełom XIX oraz XX wieku to czasy przełomu modernistycznego w kulturze europejskiej. Występowały tarcia przeróżnych kierunków na tle belle epoque. Była to niesamowicie atrakcyjna sytuacja kulturowa. Płaszczyzna ewolucja gwarantowała mnogie rewolucje.

Categories: Usługi

Comments are closed.